Palvelumme yksityisille

KOTIturva

KOTITURVA
Jokainen koti tai vapaa-ajan asunto on erilainen. On yksi tai kaksi kerrosta ja siten erilaisia turvallisuustarpeita. Joskus kotona tarvitaan henkilökohtaista vartijakutsupalvelua esimerkiksi sairauden vuoksi.

Tarjoamme erilaisiin tarpeisiin erilaisia tunnistimia ja palveluita: murto, palo, turvakutsu, vesivahinko, hälytysajo, hälytyskeskuspalvelut jne.

 

KOTIturva-palvelu sisältää seuraavat palvelut

 • Laitteiston ensiasennus ja käyttöönottokoulutus
 • Hälytysten valvonta ja hälytysajot tarvittaessa sovittujen toimenpideohjeiden mukaan.
 • Monipuolinen turvallisuusratkaisu murtojen lisäksi järjestelmä valvoo kotiasi sekä omaisuuttasi tulipalon ja sähkökatkoksen varalta.

Lisäilmaisimien avulla voit räätälöidä peruspakettia vastaamaan omia turvallisuustarpeitasi. Lisäilmaisimet suunnitelman mukaan veloitetaan kertaveloituksena.

KOTIturva -turvallisuuspalveluun sisältyy laitteisto asennettuna ja käyttöönottokunnossa, 24/7 valvonta ja mahdolliset hälytysajot.

KOTIturva -palveluratkaisun myötä sinun ei tarvitse huolehtia ylläpito- ja huoltokustannuksista.

Hälytyskeskuspalvelut

Vakuutusyhtiöiden keskusliiton hyväksymä ISO 9001 -sertifioitu hälytyskeskus valvoo erilaisissa hälytyksensiirtotehtävissä. Asiakkaanamme voit siis olla varma, että hälytyskeskus valvoo asianmukaisesti. Hälytyskeskus on Suomen Finanssialan Keskusliiton hyväksymä.

Vara-avainpalvelu

Tulemme avamaan oven pyydettäessä, riippumatta vuorokauden ajasta.

Vara-avainpalvelu vapauttaa taloyhtiön asukkaan tai isännöitsijän vastuistaan ja päivystystehtävistä. Vartiointiliikkeen palvelulla taloyhtiön kaikki velvoitteet ja vastuut on hoidettu asianmukaisesti.

Säilytämme taloyhtiöiden, omakotitalojen ja loma-asuntojen avaimia turvakaapissa.

Pyytäjän kulkuoikeus varmennetaan aina.

Hälytysvalvonta -palvelu

Mikäli sinulla on jo hankittuna tai olet ostamassa hälytysjärjestelmää, voimme tarjota sinulle valvontapalvelun hälytysajovalmiudella. Järjestelmän lähettämät ilmoitukset käännetään Lestijokilaakson vartiointi Oy:n hälytyskeskukseen, josta tiedot välitetään yhdessä sovitun toimintaohjeistuksen mukaisesti halutuille yhteyshenkilöille sekä tarvittaessa lähimmälle vartijalle.

Hälytysvalvontapalvelussa asiakas vastaa itse hälytyksensiirtojärjestelmästä sekä siihen liittyvistä
kuluista. Laitteiston toiminta; huoltotoimenpiteet sekä laitteiston testaus, ovat asiakkaan vastuulla.
Palvelu on kuukausiveloitteinen sisältäen vartijan suorittamat hälytyskäynnit. Lestijokilaakson
vartiointi Oy ei veloita hälytysten käännöstä erikseen.

Hälytysvalvontapalvelu ilman ajovalmiutta
Mikäli kiinteistö sijaitsee alueella, jonne emme pysty suorittamaan hälytysajoja tai hälytysajovalmiutta ei haluta, välittää päivystäjämme tiedon hälytyksestä yhteisesti sovitun toimintaohjeistuksen mukaisesti halutuille yhteyshenkilöille.
Hälytysvalvonta ilman hälytysajovalmiutta on kuukausiveloitteinen palvelu.

Valvomme kaikenlaisia hälytyksiä
Luvattomia tunkeutujia? Savua ilmassa? Vettä lattialla? Hälytyskeskuksemme saa tiedon kaikista
hälytyksistä.

Murtovalvonta

Kun murtohälytin hälyttää kotona tai mökillä, käynnistämme toimenpiteet yhdessä sovittujen
toimintaohjeiden mukaisesti. Esimerkiksi soitamme ensin kohteeseen, lähetämme vartijat paikalle ja
tarvittaessa hälytämme viranomaiset. Raportoimme tapahtumista aina myös asiakkaalle.

Palovalvonta

Tulipaloissa henkilövahinkojen välttäminen on ensiarvoisen tärkeää. Kun savuilmaisin hälyttää,
soitamme ensin asiakkaalle. Lisäksi lähetämme partion paikalle ja tarvittaessa kutsumme myös
pelastusviranomaiset.
Kosteusvalvonta
Vesivahingot minimoidaan nopealla toiminnalla. Kosteushälytyksistä ilmoitetaan aina asiakkaalle ja
tarvittaessa partio lähtee paikalle ehkäisemään lisävahinkoja.

Vartijakutsu

Ongelmatilanteita on vaikea ennustaa, mutta Soneco-vartijakutsulaitteen avulla sinä ja asiakkaasi olette valmistautuneet hätätilanteisiin. Soneco-vartijakutsulaitteella mahdollistetaan vartijan kutsuminen paikasta riippumatta nopeasti paikalle – yhdellä napinpainalluksella. Vartijakutsulaitteessa on kaksisuuntainen puheyhteys hälytyskeskukseen.

Laite soveltuu hyvin esimerkiksi seuraaviin kohteisiin:

 • Sairaalat
 • Kotihoitopalvelut
 • Palvelukodit
 • Yksin työskentelevät
 • Kohteet, joissa esiintyy uhkaavia tilanteita

 

 

Palvelumme yrityksille

Piirivartiointi

Ennaltaehkäisevää ja näkyvää valvontaa. Piirivartiointiin kuuluu useita erilaisia kohteita.

 • Piha-alueiden turvallisuus
 • Lukitukset
 • Laitteiden päälle/pois kytkennät.
 • Ovien ja porttien avaus-ja sulkutehtävät
 • Erilaisten epäkohtien ennaltaehkäisy
Paikallisvartiointi

Kun edellytetään, että toimintaympäristö on turvallinen ja häiriötön. Paikallisvartiointi voi olla jatkuvaa tai tilapäistä. Paikallisvartija vastaa kokonaisturvallisuudesta sekä ohjaa ja neuvoo niin asiakkaita kuin henkilökuntaakin.

Järjestyksenvalvonta

Järjestyksenvalvoja on usein käyntikortti yrityksestä ja luo imagoa. Järjestyksenvalvontapalvelu voi olla säännöllistä tai tilapäistä, kun palvelua tarvitsee tiettyyn tapahtumaan.

Ammattitaitoinen ja asiakaspalveluhenkinen järjestyksenvalvonta mahdollistaa miellyttävän tapahtuman niin asiakkaille kuin henkilökunnallekin.

Ammattimaisesti hoidettu järjestyksenvalvonta on arvokas kilpailutekijä, joka tuo lisää asiakkaita ja on kustannustehokas tapa hoitaa turvallisuus asianmukaisesti.

Kaikki järjestyksenvalvojamme ovat koulutettuja, siististi pukeutuneita ja tiukan seulan käyneitä henkilöitä, jotka kykenevät kaikissa tilanteissa toimimaan asianmukaisesti.

Kaupan turvallisuus

Siisteihin virkapukuihin pukeutuneet vartijavahtimestarimme ovat koulutettuja asiakaspalveluun.

Vartijavahtimestarimme luovat ja viestittävät kohteessa turvallisesta ostospaikasta. Virkapukuiset vartijavahtimestarit opastavat sekä asiakkaita, että henkilökuntaa ja suorittavat tarvittaessa henkilökuntaa avustavissa tehtävissä.

Hävikki ja rikollisuus vähenevät ja asiakkaan/henkilökunnan viihtyvyys paranee.
Vartija on kutsuttavissa paikalle kun apua tarvitaan.

Yritysturvallisuus

Pitkän kokemuksen omaavina meillä on erikoisosaamista, mitä monet yritykset, yhteisöt ja yksityiset ihmiset ovat käyttäneet hyvin tuloksin. Erikoistehtävät voivat olla sellaisia tehtäviä, jotka vaativat suunnittelua ja ovat salaisia, kuten yritysturvallisuus ja arkaluontoiset asiat.

 • Irtisanomistilanteiden turvaaminen (ennaltaehkäistään yrityksen omaisuuden tuhoaminen ja yrityssalaisuuksien varastaminen)
 • Henkilökuntatarkastukset poistuttaessa työpaikalta
 • Tavaran hävikin selvittäminen ja estäminen
 • Kiristämis- ja uhkaustapausten selvittäminen
 • Dokumentointi ja todistaminen
 • Turvallisuussuunnitelmat ja -neuvonta
Vartijakutsu
Ongelmatilanteita on vaikea ennustaa, mutta Soneco-vartijakutsulaitteen avulla sinä ja asiakkaasi olette valmistautuneet hätätilanteisiin. Soneco-vartijakutsulaitteella mahdollistetaan vartijan kutsuminen paikasta riippumatta nopeasti paikalle – yhdellä napinpainalluksella. Vartijakutsulaitteessa on kaksisuuntainen puheyhteys hälytyskeskukseen.

Laite soveltuu hyvin esimerkiksi seuraaviin kohteisiin:

 • Sairaalat
 • Kotihoitopalvelut
 • Palvelukodit
 • Yksin työskentelevät
 • Kohteet, joissa esiintyy uhkaavia tilanteita

kuva

Hälytyskeskuspalvelut

Vakuutusyhtiöiden keskusliiton hyväksymä ISO 9001 -sertifioitu hälytyskeskus valvoo erilaisissa hälytyksensiirtotehtävissä. Asiakkaanamme voit siis olla varma, että hälytyskeskus valvoo asianmukaisesti. Hälytyskeskus on Suomen Finanssialan Keskusliiton hyväksymä.

Arvokuljetus

Arvokuljetus voi olla käteistä rahaa tai muun omaisuuden kuljettamista pankkiin yösäilöön turvallisesti.

Henkilösuojelu

Koulutetut turvamiehemme työskentelevät turhaa huomiota herättämättä, jolloin asiakas kokee tilanteen turvallisena, eikä pidä tilannetta kiusallisena.

Vara-avainpalvelu

Tulemme avamaan oven pyydettäessä, riippumatta vuorokauden ajasta.

Vara-avainpalvelu vapauttaa taloyhtiön asukkaan tai isännöitsijän vastuistaan ja päivystystehtävistä. Vartiointiliikkeen palvelulla taloyhtiön kaikki velvoitteet ja vastuut on hoidettu asianmukaisesti.

Säilytämme taloyhtiöiden, omakotitalojen ja loma-asuntojen avaimia turvakaapissa.

Pyytäjän kulkuoikeus varmennetaan aina.

Paloilmoitinpalvelut

Paloilmoittimen haltija vastaa siitä, että paloilmoittimelle on olemassa sille laadittu kunnossapito-ohjelma ja että huolto- sekä korjaustoiminta on järjestetty laitekohtaisen huolto-ohjeen mukaisesti.

Lestijokilaakson vartioinnilla on koulutettu henkilökunta toimimaan paloilmoittimen hoitajana.